گواهینامه ها

اعضای شرکت

شرکت مهندسین مشاور فراز راه فضا زمان داری تیمی مجرب و کارآزموده می باشد که در طول چند سال فعالیت در زمینه های عمرانی موفق به اخذ رتبه در زمینه مشاور نموده است.
زمینه فعالیت شرکت در پروژه های عمرانی و ترافیک شهری می باشد.

مهندس محمد شمشیری

مدیر عامل

کارشناس ارشد عمران-راه از دانشگاه صنعتی دلفت هلند
کارشناس عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندس علی شامی زاده

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت پروژه با سابقه 20 ساله اجرائی و نظارتی و مدیریتی، پایه 1 طراحی، نظارت و اجرای ساختمان

مهندس سعید زلفی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد عمران - راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس عمران - عمران از دانشگاه تبریز
پایه ارشد طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و پایه 1 نظارت و طراحی رشته مهندسی ترافیک

مهندس مریم واحدی

سهامدار شرکت

کارشناس ارشد عمران - سازه
پایه 2 نظارت و اجرای ساختمان

مهندس سیدرضا حسینی

سهامدار شرکت

کارشناس عمران - عمران
پایه 2 نظارت و اجرای ساختمان

مهندس مسعود ظریفی

سهامدار شرکت

کارشناس نرم افزار
مشاور پایه 3 نرم افزار و پورتال